leaderboard
reklama_sl_1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

reklama_sl_3
reklama_sl_4
reklama_sl_5

Coimbra [kuimbra]

Coïmbre [kojmbr] /fra/, Aeminium [Éminium] /lat/, Коимбра /rus/

Základní informace

Stát: Portugalsko

Region: Centro

Subregion: Baixo Mondego

Distrikt: Coimbra

Rozloha: 316,83 km²

Nadmořská výška: 15–196 m n. m.

Počet obyvatel: 109 900 (2008)

Hustota zalidnění: 347 obyv. na km²

Časové pásmo: UTC+0/UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time – greenwichský střední čas), WET (Western European Time – západoevropský čas)

Zeměpisné souřadnice: 40° 12' 24" s. š., 8° 24' 42" z. d.

Vzdálenost do Prahy: 2092 km

Oficiální webové stránky: www.cm-coimbra.pt

Led

Úno

Bře

Dub

Kvě

Čer

Čer

Srp

Zář

Říj

Lis

Pro

Rok

Průměrná teplota vzduchu (°C)

9,6

10,9

12,6

13,85

16,2

19,4

21,55

21,45

20,15

16,65

12,85

10,85

15,5

Průměrná maximální teplota vzduchu (°C)

14,6

15,9

18,3

19,3

21,6

25,3

28,1

28,5

26,9

22,4

18,0

15,4

21,2

Průměrná minimální teplota vzduchu (°C)

4,6

5,9

6,9

8,4

10,8

13,5

15,0

14,4

13,4

10,9

7,7

6,3

9,8

Průměrný úhrn srážek (mm)

112,2

105,6

65,5

84,8

79,5

39,8

12,8

14,4

51,7

102,6

109,4

126,8

905,1

Coimbra
Coimbra - satelitní mapka

Univerzitní město Coimbra leží ve středním Portugalsku ve vzdálenosti necelých 38 km od pobřeží Atlantiku a 177 km severovýchodně od Lisabonu. Rozkládá se na obou březích řeky Rio Mondego. Náleží do zóny středomořského klimatu (teplá, slunečná a suchá léta a poměrně teplé a deštivé zimy).

Coimbra je společně s Bragou považována po Lisabonu a Portu za nejdůležitější město Portugalska. Je hlavním městem regionu Centro a střediskem celé centrální části Portugalska. Ve vlastním městě žije 109 900 obyvatel (2008) a v metropolitní oblasti Grande Área Metropolitana de Coimbra více než 430 000 obyvatel.

Historie

Již starověcí Římané na pahorku Alcaçova založili město Aeminium, spadajicí pod správu nedaleko ležícího města Conímbriga, jednoho z největších římských sídel na území dnešního Portugalska. Poté, co byla Conímbriga při vpádech Svébů v letech 465 a 468 zničena, přeživší část obyvatel uprchla do Aeminia. Dnešní název města je pozůstatkem těchto dávných událostí. Během vlády Vizigótů město neslo jméno Emínio. Kolem roku 711 se dostalo pod správu Maurů, kteří z něj udělali důležitou obchodní křižovatku mezi křesťanským severem a muslimským jihem. Alfons III., král Asturie a Leónu, roku 878 dobyl Coimbru zpět, ale ta se po sto letech opět vrátila pod muslimskou nadvládu.

Largo da Portagem
Largo da Portagem

Roku 1064 město dobyl Ferdinand I. Veliký a v následujících více než sto letech bylo základnou portugalské reconquisty. Coimbra se stala hlavním městem stejnojmenného hrabství, později začleněného do Portugalského hrabství. Roku 1139 první portugalský král Afonso Henriques učinil z Coimbry hlavní město království. Tím byla až do roku 1256, kdy ji z iniciativy krále Alfonse III. vystřídal Lisabon. V roce 1290 král Dinis založil v Lisabonu první portugalskou univerzitu. Ale již v roce 1308 ji přeložil do Coimbry. Poté se sice ještě dvakrát vrátila zpět do Lisabonu, ale roku 1537 byla králem Janem III. definitivně přemístěna do Coimbry. Na popud krále byly reformovány studijní plány a povoláni učenci z jiných známých univerzit tohoto období. Výraznými změnami prošla univerzita v 18. století za vlády krále Josefa I. a jeho ministerského předsedy markýze de Pombal (mimojiné byla založena fakulta matematiky a přírodních věd). Na počátku 19. století byla Coimbra postižena invazí napoleonských vojsk pod vedením generálů Andoche Junota a André Massény. Ve druhé polovině tohoto století došlo k výrazné modernizaci města – byl zaveden telegraf a instalováno plynové osvětlení, Coimbra byla napojena na železniční síť a byl postaven železniční most přes řeku Mondego. V šedesátých letech 19. století ve městě žilo 12 500 obyvatel, v roce 1900 více než 18 000 a v roce 1950 měla Coimbra přibližně 45 000 obyvatel.

Architektura a pamětihodnosti

Biblioteca Joanina
Biblioteca Joanina

Historické jádro Coimbry (Cidade Alta – Horní město) se rozkládá na strmých svazích kopce, který se tyčí vysoko nad řekou. Na jeho vrcholu leží univerzitní komplex, nedaleko kterého stojí stará a nová katedrála a krásné muzeum. Novější části města, zde nazývané Cidade Baixa – Dolní město, se nalézají při úpatí kopce a podél řeky Mondego. Náměstí Praça do Comércio je považováno za jedno z nejkrásnějších v celém Portugalsku. Mezi mnoha místními památkami vynikají:

Velha Universidade: skupina několika budov Staré univerzity lemuje univerzitní nádvoří Pátio das Escolas. Knihovna Biblioteca Joanina z počátku 18. století uchovává 300 000 starých a v kůži vázaných knih v místnostech zdobených zlatem a exotickým dřevem. Stavba kaple Capela de São Miguel byla zahájena již v roce 1517, ale většina interiéru pochází ze 17. a 18. století (pozlacené barokní varhany, manýristický oltář a krásně zdobený strop). Ve velkolepé síni Sala dos Capelos (též Sala Grande dos Actos) se konají slavnostní univerzitní akce. Z jakéhokoli místa ve městě lze spatřit zvonici – symbol univerzity, dokončenou roku 1733. Za pozornost stojí i Via Latina, otevřená sloupová chodba z 18. století.

Sé Velha: stará katedrála je považována za nejkrásnější románskou stavbu v zemi. Podnět ke stavbě dal v roce 1139 král Afonso Henriques, budova byla z větší části dokončena počátkem 13. století. V prostém interiéru vyniká přepychový zlacený oltář z 16. století.

Sé Nova: nová katedrála byla původně postavena jako kostel jezuitské koleje. Stavba byla zahájena v roce 1598, slavnostní otevření proběhlo až po sto letech. Katedrála je dnes sídlem biskupství.

Mosteiro/Igreja de Santa Cruz: augustiniánský klášter a kostel, založený roku 1131, byl nejvýznamnější klášterní stavbou v raném období portugalského království. Původně románská stavba, přebudovaná v první polovině 16. století za vlády krále Manuela I., je známá architektonickými prvky v manuelském slohu (kostelní portál s figurální výzdobou, kapitulní síň, kryté sloupořadí, vyřezávané chórové lavice a kazatelna). V roce 1520 sem byly přeneseny ostatky prvních dvou porugalských králů, Afonsa Henriquese a Sancha I. Větší část vnitřního vybavení kostela byla zničena napoleonskými vojsky.

Sé Velha
Sé Velha

Na levém břehu řeky probíhá v současné době renovace gotického Starého kláštera sv. Kláry (Mosteiro de Santa Clara-a-Velha), postaveného v první polovině 14. století a opuštěného roku 1677 v důsledku častých záplav. Jeptišky se přestěhovaly do Nového kláštera sv. Kláry (Convento de Santa Clara-a-Nova), který byl vybudován nedaleko na výše položeném místě v letech 1649–77. Dnes je částečně využíván armádou.

Hospodářské poměry

Coimbra je důležitým obchodním, hospodářským a vědeckovýzkumným střediskem Portugalska. Je zastoupen průmysl keramický, cementárenský, textilní, kožedělný, papírenský a potravinářský (výroba vína a piva). Ve městě je i řada významných zdravotnických zařízení (např. univerzitní a vojenská nemocnice). Z firem podnikajících v Coimbře a okolí stojí za pozornost:

Critical Software: náročné softwarové aplikace pro oblast letectví a kosmonautiky, energetiky, obrany, telekomunikací, finančních služeb a průmyslu.

CIMPOR - Cimentos de Portugal: největší portugalská cementárenská společnost provozuje velkou cementárnu v Souselas, severně od Coimbry.

Olympus Corporation: evropské servisní středisko

Bluepharma - Indústria Farmacêutica: farmaceutická společnost

Laboratórios BASI: farmaceutická společnost

Fucoli - Somepal: strojírenská výroba – ventily, trubky, příruby, spojky a svorky, víka a kanalizační poklopy

Ceres - Cerâmicas Reunidas: keramická výroba

Doprava

Coimbra je důležitou dopravní křižovatkou. Západně od města vede hlavní portugalská dálnice A1, spojující Lisabon a Porto. S Figueira da Foz a pobřežím Atlantiku spojuje Coimbru dálnice A14. Hlavní nádraží Coimbra-B leží na elektrifikované trati mezi Lisabonem a Portem. V centru města při břehu řeky se nachází půvabné nádraží Coimbra-A. Kvalitu dopravní infrastruktury nejen ve vlastním městě pozvedne realizace projektu sítě trolejové dopravy (Metro Mondego). Řeku Mondego v Coimbře překlenuje řada mostů a lávek, z nichž hlavní jsou Ponte do Açude, Ponte de Santa Clara a Ponte Rainha Santa Isabel, zvaný též Ponte Europa.

Školství a kultura

Plavba po řece Mondego
Plavba po řece Mondego

Universidade de Coimbra je jednou z nejstarších univerzit v Evropě, nejstarší univerzitou v Portugalsku a nejstarší akademickou instutucí portugalsky mluvícího světa. Představuje jednu z největších vysokoškolských a vědeckovýzkumných institucí země. Výuku probíhající na osmi fakultách (lékařská, přírodovědecká a technologická, právnická, literární, ekonomická, farmaceutická, psychologicko-pedagogická a sportovních věd a tělesné výchovy) navštěvuje necelých 22 000 studentů. Univerzita má k dispozici ohromnou centrální knihovnu, botanickou zahradu, sportovní komplex, astronomickou observatoř, vydavatelství, divadlo, muzea a soukromou kapli. Dalším významným vysokoškolským zařízením je polytechnický institut (Instituto Politécnico de Coimbra). Kulturní tvář Coimbry dotvářeji studentské festivaly a obyčeje. Studentský vliv se projevil i v místní verzi fada (Fado de Coimbra), které je bezstarostnější než fado lisabonské. V bývalém biskupském paláci ze 16. století sídlí Museu Nacional de Machado de Castro, v němž jsou prezentovány krásné plastiky, jejichž autorem je Joaquim Machado de Castro, jeden z nejlepších portugalských sochařů. V podzemních římských chodbách se nachází expozice římských plastik a vizigótských artefaktů. Nejvyšší portugalské fotbalové soutěže se účastní klub Associação Académica de Coimbra - O.A.F (Académica de Coimbra), který má statut autonomní profesionální fotbalové organizace v rámci Associação Académica de Coimbra, studentské unie univerzity. Domácí utkání probíhají na stadionu Estádio Cidade de Coimbra s kapacitou 30 210 diváků. Coimbra je sídlem stejnojmenné diecéze.

 

© Globinfo – Milan Konšel, Postupice 2011

Domovská stránka

fullbanner
                                 Copyright © 2011, Globinfo - Milan Konšel                                       O Poznáváme Svět                                       Kontakt                                       Reklama