leaderboard
reklama_sl_1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

reklama_sl_3
reklama_sl_4
reklama_sl_5

O projektu Poznáváme Svět

 

sklonitost
Ukázka z mapy sklonitosti terénu

Projekt Poznáváme Svět je unikátním počinem v oblasti zeměpisných a turistických informací pro širokou veřejnost nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním srovnání. Ideově navazuje na velmi populární stejnojmennou edici vydávanou Geodetickým a kartografickým podnikem (nyní Kartografie Praha) v letech 1960 až 1991. Formou a obsahem však odpovídá dnešním požadavkům a možnostem, a to zejména díky:
1) využití a zakomponování nových datových a informačních zdrojů (satelitní a letecké snímky a mapy, digitální modely terénu, geografické prostorové databáze)
2) aplikování analytických schopností GIS a DPZ software, pomocí nichž lze získat do nedávné doby v podstatě nedostupné výsledky (statické a dynamické 3D modely území /umožňují průlet nad zájmovou oblastí/, na základě digitálních modelů terénu generovaná povodí řek a jejich spádové křivky, mapy sklonitosti terénu a orientace svahů vzhledem ke světovým stranám, mapy stínovaného reliéfu, animace a animované grafy a jiné)
3) výrazně širšímu záběru, neboť původní edice byla zaměřena pouze na kontinenty, státy a území. Server Poznáváme Svět bude navíc obsahovat stránky věnované městům, ostrovům a souostrovím, řekám, jezerům a vodním nádržím, pohořím, horám a sopkám, oceánům a mořím a národním parkům.
4) velmi podrobným textům, které v řadě ohledů překonávají i klasické tištěné průvodce. Podle typu zeměpisného prvku podávají komplexní informaci o geologii, povrchu, klimatu, hydrologických poměrech, flóře a fauně, hospodářství, dopravě, školství a kultuře, historii, architektuře a pamětihodnostech atd.
5) velkému množství fotografií souvisejících s prezentovaným tématem

orientace
Ukázka z mapy orientace svahů

6) poskytnutí geografických dat (ve formátu PDF s vrstvami a atributy či přímo v některém ze standardních GIS formátů) k některým zeměpisným prvkům. Geografická data budou převzata z unikátní globální geografické databáze Globální Multimediální Informační Systém (GMIS), která představuje digitální mapu světa s napojenou databází o řadě atributů vztažených k jednotlivým geoprvkům a s multimediálním obsahem.
Naší ambicí je vytvoření nejnavštěvovanějšího zeměpisně-turistického serveru na českém internetu, který se stane základním referenčním zdrojem geografických a turistických dat a informací. Ve spojení s geografickou databází GMIS jde o reálný cíl.
Obsah serveru Poznáváme Svět bude postupně rozšiřován o další a další zeměpisné prvky (či destinace) - každý měsíc se uživatelé mohou těšit na několik z nich. Informace o novinkách budou uvedeny na domovské stránce serveru. Vzhledem k šíři a podrobnosti zpracovávaného obsahu není možné se vyhnout chybám. Proto si dovolujeme čtenáře požádat o upozornění na jejich případný výskyt.
Nemalé náklady na provoz a rozšiřování serveru Poznáváme Svět jsou hrazeny z prodeje reklamního prostoru. Proto si dovolujeme uživatele poprosit o návštěvu webů našich reklamních partnerů, neboť bez nich by projekt a server nemohly existovat.

 

Zdroje a použitá literatura

 

fullbanner
                                 Copyright © 2011, Globinfo - Milan Konšel                                       O Poznáváme Svět                                       Kontakt                                       Reklama