leaderboard
reklama_sl_1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

reklama_sl_3
reklama_sl_4
reklama_sl_5

Setúbal

Сетубал /rus/

Základní informace

Stát: Portugalsko

Region: Lisboa

Subregion: Península de Setúbal

Distrikt: Setúbal

Rozloha: 172 km²

Nadmořská výška: 0–127 m n. m. (střední nadmořská výška činí 25 m n. m.)

Počet obyvatel: 120 700 (2008)

Časové pásmo: UTC+0/UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time – greenwichský střední čas), WET (Western European Time – západoevropský čas)

Zeměpisné souřadnice: 38° 31' 27" s. š., 8° 53' 23" z. d.

Vzdálenost do Prahy: 2245 km

Oficiální webové stránky: www.mun-setubal.pt

Setúbal - satelitní mapka
Setúbal - satelitní mapka

Setúbal, páté největší město Portugalska, se rozkládá 30 km jihovýchodně od Lisabonu na severním břehu nálevkovitého ústí řek Sado, Marateca a Martinho do Atlantského oceánu. Střed města leží přibližně 4,1 km od moře. Klima má středomořský charakter s teplotami mezi  8–13 ºC v zimě a 20–24 ºC v létě (v červenci a srpnu často překračují 30 ºC).

Jihozápadně od města se táhne 35 km dlouhý vápencový horský hřbet Serra da Arrábida, jehož nejvyšší bod Formosinho dosahuje výšky 499 m n. m. Jižní úbočí prudce klesá k moři – až 380 m vysoké útesy jsou nejvyšší v zemi. Nalézá se zde různorodá středomořská flóra (olivovník, borovice, cypřiš, pistácie, levandule, tymián a další druhy) a fauna (orel, jezevec, malé kočkovité šelmy, motýli a jiné). Nejcennější oblasti jsou chráněny přírodním parkem Parque Natural da Arrábida o rozloze 10 821 ha. Východním směrem od Setúbalu se rozkládá přírodní rezervace Reserva Natural do Estuário do Sado (23 160 ha), ve které hnízdí i přezimuje mnoho druhů vodního ptactva (např. pisila čáponohá, plameňák, kulík mořský, tenkozobec opačný, volavka červená, čáp bílý, bukáček malý, moták pochop aj.). Velkou atrakcí je hejno delfínů skákavých. Dlouhé pláže s bílým pískem v okolí města jsou zařazeny do skupiny nejkrásnějších pláží světa.

Praça do Bocage
Praça do Bocage

Historie

Záznamy o osídlení  tohoto území sahají až do prehistorie, jak dosvědčují četné památky z doby neolitu, které se našly na různých místech kraje. Za nadvlády Římanů v 1. až 4. století našeho letopočtu vznikla Cetóbriga, významné městské a hospodářské středisko, spjaté hlavně se solením ryb, které se rozkládalo na obou březích řeky Sado a zahrnovalo i dnešní Tróiu. Během barbarských vpádů a arabské okupace obyvatelé tuto oblast postupně opouštěli. Roli sehrál i postup vátých písků. Muslimští dobyvatelé si vybrali k usídlení strážní hrady (např. Palmela), dobře chráněné přístavy (např. Alcácer do Sal) a úrodná údolí (např. Azeitão).

Setúbal se začal znovu zalidňovat až poté, co byla zpět dobyta Palmela, obsazená do té doby Maury, a zřízen řád Santiago da Espada. Lidé se usadili nejprve na pahorku Santa Maria a postupně i v dolní části, která se rozkládá až k dnešní čtvrti Troino. V roce 1249 dostal Setúbal od dona Paia Perese Correiy, mistra tohoto řádu, první výsadní listinu. Setúbal, s relativně velmi malou územní rozlohou, se musel v následujícím období bránit proti útokům sousedních, již tehdy vytvořených okresů – Palmely, Santiaga do Cacém a Alcáceru. Obyvatelé si stěžovali zejména na potíže spojené se vstupem a prodejem produktů, přivážených ze Sesimbry, Palmely a Alcáceru. Mistr řádu Santiago, don Garcia Peres, požádal v roce 1343 krále Alfonsa IV. o vystavení listiny, která vymezovala hranice Setúbalu; na jejím základě byl vybudován pás hradeb. Během 15. století město rozvíjelo ekonomické aktivity spojené hlavně s řemesly a obchodem, a mělo vysoké výnosy z poplatků vybíraných za vjezd do přístavu. V tomto století byly v Setúbalu vybudovány také první františkánské kláštery, jedním z nich je Ježíšův klášter (Convento de Jesus). Velký rozvoj celé oblasti s sebou přinesla doba objevných plaveb. Stavbu akvaduktu, který přiváděl vodu až do města, zahájil v roce 1487 Jan II., dokončena byla za panování Manuela I.. Tento panovník také v roce 1514 upravil výsadní listinu města, s ohledem na pokrok a demografický vzestup, který Setúbal zaznamenal během uplynulého století. Velmi silné zemětřesení v roce 1755 zničilo a poškodilo mnoho budov, nejvíce postižené byly přitom nejníže ležící části města.

Ústí řeky Sado
Ústí řeky Sado

Během 19. století změnil ekonomický a sociální rozvoj malé město na jedno z nejdůležitějších obchodních a průmyslových center země. Na počátku šedesátých let 19. století byl zahájen provoz na železniční trati  Barreiro – Setúbal a v roce 1863 bylo zavedeno plynové osvětlení. Rovněž byly započaty zemní práce na řece, které mimojiné umožnily výstavbu třídy Avenida Luisa Todi. V roce 1926 byl Setúbal povýšen na sídlo okresu a v roce 1975 na hlavní město diecéze.

Architektura a pamětihodnosti

Mosteiro de Jesus
Igreja do antigo Mosteiro de Jesus

Podélnou osu města tvoří třída Avenida Luísa Todi, od níž na jih se při břehu řeky nachází rybářský přístav, jachetní přístav a kotviště převozních lodí, a na severu k ní přiléhá historické centrum města, tvořené z větší části pěší zónou. Bezesporu nejvýznamnější památkou Setúbalu je Igreja do antigo Mosteiro de Jesus, monumentální gotický kostel z větší části postavený v letech 1490–95 a dokončený roku 1500. Jde o jednu z nejcennějších a zároveň i nejstarších staveb manuelského slohu v Portugalsku. Interiér je zdoben pozoruhodnými sloupy z narůžovělého vápence z Arrábidy, které jsou vytesány do podoby tří spirálovitě stočených pramenů, kamennými žebry na stropní klenbě připomínajícími provazy a azulejos v bočních lodích. Kostel navrhl architekt Diogo Boitaca, autor základních plánů kláštera jeronýmů v Belému. V průběhu zemětřesení roku 1755 byl kostel silně poškozen. V místní katedrále Igreja de Santa Maria da Graça ze 16. století se nalézají nádherné obrazy z azulejos a zlatem zdobený oltář. Interiér kostela Igreja de São Julião je vyzdoben azulejos s motivy ze života rybářů. V bývalé pevnosti Castelo de São Filipe, postavené roku 1595 španělským králem Filipem II., se dnes nachází pousada (speciální typ ubytovacího zařízení ve venkovských a historických objektech). Z terasy je pěkný pohled na město a ústí řeky Sado.

Hospodářské poměry

Tanker v setúbalském přístavu
Tanker v setúbalském přístavu

Setúbal zaznamenal v posledních letech rozsáhlý hospodářský růst, díky němuž se z něj stalo jedno z předních průmyslových středisek Portugalska. Výrobní kapacity jsou soustředěny zejména na východ a jihovýchod od města. Významnou roli hraje výroba automobilů, dále je zastoupen průmysl strojírenský, elektrotechnický, chemický a farmaceutický, potravinářský (největší konzervárny v zemi), cementárenský, výroba papíru a zpracování korku. Nalézají se zde i rybářský přístav, velké loděnice a saliny. V okolí se pěstují pomeranče, citrony, olivy, vinná réva a rýže. Zvyšuje se význam cestovního ruchu. Mezi důležité firmy působící v oblasti Setúbalu patří:

Renault (montážní závod automobilů)

Lear Corporation Portugal (sedadlové systémy do automobilů)

Rieter - Componentes para Veículos (komponenty motorových vozidel)

Lisnave - Estaleiros Navais (loděnice – opravy lodí)

Rebonave - Reboques e Assistência Naval (vlečné remorkérové a eskortní služby)

Portucel Soporcel (výroba papíru a celulózy)

SAPEC Agro (výroba chemických prostředků na ochranu zemědělských plodin)

CUF - Adubos de Portugal (výroba umělých hnojiv)

Secil (výroba cementu v jedné z největších cementáren v Portugalsku)

Cavan (betonové díly – sloupy elektrického vedení a veřejného osvětlení, stožáry telekomunikačních vysílačů a osvětlení stadionů, trubky)

Doprava

Mosteiro da Arrabida
Mosteiro da Arrábida

Rozsáhlá výstavba silnic v devadesátých letech výrazně zlepšila spojení Setúbalu s Lisabonem, s jihem země a Španělskem. Dálnice A12 spojuje Setúbal se severní částí Lisabonu a nedaleko procházející dálnice A2 zajišťuje napojení na centrální část hlavního města a Belém a dále na jih. Na ni navazuje dálnice A6, která vede východním směrem k portugalsko-španělské hranici. Setúbal je s Lisabonem spojen i železnicí. Přístav Porto de Setúbal je po přístavech v Lisabonu a Portu třetím největším v zemi (celkově se přeloží více než 6,6 milionu tun nákladu, mj. stovky tisíc automobilů).

Kultura

Zdejší archeologické a etnografické muzeum (Museu de Arqueologia e Etnografia) vystavuje římské mozaiky, mince a amfory a exponáty přibližující místní umění a řemesla (náboženské malby na dřevě, zpracování soli a korku). Setúbal je sídlem biskupství. Portugalské nejvyšší fotbalové soutěže se účastní Vitória Futebol Clube (Vitória de Setúbal), založený roku 1910 a hrající svá domácí utkání na Estádio do Bonfim s kapacitou 21 530 diváků.

 

© Globinfo – Milan Konšel, Postupice 2011

Domovská stránka

fullbanner
                                 Copyright © 2011, Globinfo - Milan Konšel                                       O Poznáváme Svět                                       Kontakt                                       Reklama